Fra 1. januar 2023 ble alle bedrifter pålagt å kildesortere avfallet sitt. Det som hittil har vært en frivillig sortering blir nå obligatorisk. Loven sier at alle bedrifter i Norge må sortere plast, matavfall og hageavfall. Hos oss finner du alt fra små kildesorteringsløsninger for kjøkkenskap til større avfallsbeholdere opp til 100 liter.

Klikk her